Klauzule informacyjne

Klauzule informacyjne – w celu założenia konta użytkownika oraz zrealizowania umowy sprzedaży

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Justyna Szpotańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Justyna Szpotańska J & M Presige w Solcu Kujawskim. Dane kontaktowe administratora to: ul. Unii Europejskiej 4 , 86-050 Solec Kujawski, tel. +48 52 586 36 46, e-mail: sklep@oczkowo.pl

2. Będę przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:

- założyć i utrzymywać konto użytkownika,

- zawrzeć umowę sprzedaży i wypełniać jej warunki,

- wykonywać rozliczenia finansowe,

- wysyłać informacje handlowe, prowadzić kampanie reklamowe i inne działania marketingowe,

- sprzedawać produkty.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:

- niezbędność do wykonania umowy sprzedaży zawartej z Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- tzw. prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania danych dla celów marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych celem założenia i utrzymywania konta użytkownika oraz dla celów marketingowych po zakończeniu stosunku prawnego między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. W niektórych sytuacjach mam prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne celem prawidłowego funkcjonowania konta użytkownika oraz abym mogła wykonywać umowę sprzedaży. Mogę przekazywać Pana/Pani dane wyłącznie trzem grupom:

- osobom przeze mnie upoważnionym – moim pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

- podmiotom przetwarzającym – którym zlecę czynności wymagające przetwarzania danych,

- innym odbiorcom danych – np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, hostingodawcom, biurom rachunkowym, dostawcom systemów mailingowych.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu usunięcia konta użytkownika, co najmniej przez okres obowiązywania rękojmi/gwarancji jakości, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych po zrealizowaniu umowy sprzedaży, do czasu jej cofnięcia.

6. Ma Pan/Pan prawo do:

    żądania udostępniania swoich danych osobowych,

    ich sprostowania,

    usunięcia,

    ograniczenia przetwarzania,

    wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych osobowych,

    przenoszenia danych osobowych;

    cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałam na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem;

    wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem założenia konta użytkownika i zawarcia umowy, której przedmiotem jest sprzedaż i dostawa wybranego przez Panią/Pana produktu. W przypadku niepodania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, kraj pochodzenia, adres e-mail, numer telefonu nie zostanie założone konto użytkownika i nie będę w stanie zrealizować Pani/Pana zamówienia.

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani w tym profilowaniu.

 

Klauzule informacyjne – wyłącznie w celu zrealizowania umowy sprzedaży

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Justyna Szpotańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą J & M Prestige Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim. Dane kontaktowe administratora to ul. Unii Europejskiej 4, 86-050 Solec Kujawski, tel. +48 52 586 36 46, e-mail: sklep@oczkowo.pl l)

2. Będę przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:
- zawrzeć umowę sprzedaży i wypełniać jej warunki,
- wykonywać rozliczenia finansowe,
- wysyłać informacje handlowe, prowadzić kampanie reklamowe i inne działania marketingowe,
- sprzedawać produkty.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:
- niezbędność do wykonania umowy sprzedaży zawartej z Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- tzw. prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania danych dla celów marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych po zakończeniu stosunku prawnego między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. W niektórych sytuacjach mam prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, abym mogła wykonywać umowę sprzedaży. Mogę przekazywać Pana/Pani dane wyłącznie trzem grupom:
- osobom przeze mnie upoważnionym – moim pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
- podmiotom przetwarzającym – którym zlecę czynności wymagające przetwarzania danych,
- innym odbiorcom danych – np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, hostingodawcom, biurom rachunkowym, dostawcom systemów mailingowych.


5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres obowiązywania  rękojmi/gwarancji jakości a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych po zrealizowaniu umowy sprzedaży, do czasu jej cofnięcia.  

6. Ma Pan/Pan prawo do:
żądania udostępniania swoich danych osobowych,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych osobowych,
przenoszenia danych osobowych;
cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałam na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem;
wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, której przedmiotem jest sprzedaż i dostawa wybranego przez Panią/Pana produktu. W przypadku niepodania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, kraj pochodzenia, adres e-mail, numer telefonu nie będę w stanie zrealizować Pani/Pana zamówienia.  

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani w tym profilowaniu.